Dostęp do informacji publicznej

 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną. Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej.

 

W celu uzyskania informacji publicznej, która nie została zawarta na stronie podmiotowej BIP Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego należy złożyć wniosek o udostępnienie informacji publicznej, w następujacy sposób :

 

 

na adres poczty elektronicznej:

komendant@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

 

 listownie lub ososbiści pod adresem:  

KOMENDA POWIATOWA POLICJI 
powiatu łódzkiego wschodniego

ul. 11-go Listopada 62F
95-040 Koluszki

 

   

    -  za pośrednictwem ePUAP- adres strony internetowej www.epuap.gov.pl.

 

Metryczka

Data wytworzenia : 01.12.2016
Data publikacji : 28.10.2016
Data modyfikacji : 03.02.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Stasiak
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Stasiak Jednoososbowe Stanowisko ds. Informacyjno-Prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Stasiak
do góry