Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Informacje dla osób głuchoniemych i słabosłyszących

Osoby głuchonieme i słabosłyszące mogą kontaktować się z Komendą Powiatową Policji powiatu łódzkiego wschodniego osobiście zgłaszając się do siedziby jednostki przy ul. 11-ego Listopada 62 F w Koluszkach w godz. 8-16

 

 

oraz za pośrednictwem:

 

 1. telefonu (za pośrednictwem osoby przybranej) – (44) 714 69 77

 2. faksu – (44) 719 62 09

 3. poczty elektronicznej – komendant@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl 

 4. w sytuacja nagłych wysyłając SMS na numer 603 096 014

 5. Zgodnie z obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2012 roku ustawą o języku migowym i innych środkach komunikowania się osoba uprawniona może skorzystać z pomocy osoby przybranej, tzn. osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej.

  Ponadto w sprawach skomplikowanych lub w sytuacji braku możliwości skorzystania z pomocy osoby przybranej, osoba uprawniona może skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika, powoływanego przez KWP w Łodzi na tę okoliczność.

  Osoba, która zamierza skorzystać z usługi tłumacza, powinna zgłosić ten fakt w komendzie ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN) na co najmniej 3 dni robocze przed planowaną wizytą, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

  Usługa tłumacza jest bezpłatna dla osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U z 2011 r., Nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

   

Metryczka

Data publikacji 23.11.2015
Data modyfikacji 23.11.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Stasiak
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Stasiak
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Stasiak
do góry