KIEROWNICTWO - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego

Biuletyn Informacji Publicznej

 

K O M E N D A N T   P O W I A T O W Y   P O L I C J I
powiatu łódzkiego wschodniego

insp. Krzysztof Dąbrowski

 

 I  Z A S T Ę P C A
K O M E N D A N T A   P O W I A T O W E G O   P O L I C J I
powiatu łódzkiego wschodniego
 

 mł. insp.  Marek Wojtczak

 

S E K R E T A R I A T
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI 
powiatu łódzkiego wschodniego

tel: (47) 842 12 13

fax: (047) 842 12 10

e-mail: komendant@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

 

Metryczka

Data wytworzenia : 01.06.2020
Data publikacji : 01.06.2020
Data modyfikacji : 22.09.2020
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Kotynia
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Kotynia Jednoososbowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Kotynia
do góry