KIEROWNICTWO - Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego

Biuletyn Informacji Publicznej

 

K O M E N D A N T    P O W I A T O W Y   P O L I C J I
powiatu łódzkiego wschodniego
 

 insp.  Marek Wojtczak

 

 ZASTĘPCA K O M E N D A N TA    P O W I A T O W EGO   P O L I C J I
powiatu łódzkiego wschodniego
 

 mł. insp. Sebastian Augustyniak

 

 

S E K R E T A R I A T
KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI 
powiatu łódzkiego wschodniego

tel: (47) 842 12 13

fax: (047) 842 12 10

e-mail: komendant@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

 

Metryczka

Data wytworzenia : 20.01.2021
Data publikacji : 20.01.2021
Data modyfikacji : 06.09.2021
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Kotynia
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Kotynia Jednoososbowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Kotynia
do góry