Kontakt - Komenda Powiatowa Policji powiatu Łódzkiego Wschodniego i jednostki podległe

Komisariat Policji w Tuszynie

 

Komisariat Policji w Tuszynie

95-020 Tuszyn ul. Żeromskiego 31

tel.   (47)  842 14 12 ( w godz. 7:30 – 15:30)

fax:  (047)  842 14 09

 

 Komendant

Komisariatu Policji w Tuszynie

podinsp. Sławomir Sokołowski

e-mail : komendant.tuszyn@lodz-wschod.ld.policja.gov.pl

 

 

Kierownik Ogniwa ds. Kryminalnych

 

podkom. Marek Kotynia

 

Sekretariat Ogniwa ds. Kryminalnych :

tel: (047) 842 14 12 wew. 439

 

 

Kierownik Ogniwa ds. Prewencji

asp. Dariusz Pawlik

 

Sekretariat Ogniwa Prewencji

fax : (047) 842 14  09 

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 22.09.2020
Data publikacji : 22.09.2020
Data modyfikacji : 07.04.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
st. sierż. Aneta Kotynia
Osoba udostępniająca informację:
st. sierż. Aneta Kotynia Wydział Prewencji - Jednoososbowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Kotynia
do góry