Oficer Prasowy - Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego

Biuletyn Informacji Publicznej

Oficer Prasowy

Oficer Prasowy

J E D N O O S O B O W E   S T A N O W I S K O 
ds. P R A S O W O  -  I N F O R M A C Y J N Y C H

 
Oficer Prasowy
Komendy Powiatowej Policji
powiatu łódzkiego wschodniego
 
 
 
  mł. asp. Aneta Kotynia
 
tel. kont. (47) 842 12 02
 
 
tel.kom: 603 096 014
 
 
 
W przypadku nieobecności oficera prasowego zastępstwo pełni :
 
st. sierż. Mateusz Piorun
 
tel. komórkowy :  603 096 014
 
 
Oficer Prasowy odpowiada wyłącznie na korespondencję przesłaną przez dziennikarzy. Korespondencja powinna zawierać imię i nazwisko dziennikarza, redakcję i numer telefonu. Pozostałą korespondencję proszę kierować do odpowiedniej komórki lub jednostki Policji.
 
Oficer prasowy pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 14:30,
w godzinach popołudniowych
oraz w sobotę i niedzielę
wyłącznie w sprawach bieżących
 
 
 

Metryczka

Data publikacji : 05.04.2020
Data modyfikacji : 25.08.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Aneta Kotynia
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Kotynia Jednoososbowe Stanowisko ds. Informacyjno-Prasowych
Osoba modyfikująca informację:
Aneta Kotynia
do góry