Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji powiatu łódzkiego wschodniego


Kontakt:

Administrator Danych Osobowych (ADO)

Komendant Powiatowy Policji

powiatu łódzkiego wschodniego

ul. 11 Listopada 62 F

95-040 Koluszki

 

2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IOD) –

Kontakt :

Jacek Ciechański  

e-mail: iod@ld.policja.gov.pl

 

3. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana petycję.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów ustawy o petycjach.

5. Pani/Pana dane osobowe:

  • będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  • nie będą wykorzystywane w celu profilowania.

6. KPP płw. nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego.

7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania.

9. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.

 

Metryczka

Data wytworzenia : 28.05.2018
Data publikacji : 28.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Stasiak
Osoba udostępniająca informację:
Aneta Kotynia Wydział Prewencji
do góry