Struktura organizacyjnaW skład struktury organizacyjnej Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego wschodzi:

 

   1.   Kierownictwo Komendy Powiatowej w składzie:

 

   1)  Komendant Powiatowy Policji

 

   2)  I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji

 

   2.    Komórki organizacyjne w służbie kryminalnej:

 
   1)  Wydział Kryminalny:

 - Zespół Operacyjno – Rozpoznawczy

 - Zespół Dochodzeniowo – Śledczy

 - Zespół d/w z Przestępczością p-ko Mieniu

 - Zespół d/w z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją

 - Zespół d/w z Przestępczością Narkotykową

 - Zespół Techniki Kryminalistycznej

 

   3.   Komórki organizacyjne w służbie prewencyjnej:

   1)  Wydział Prewencji:

 - Zespół Dyżurnych

 - Zespół Dzielnicowych

 - Zespół ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii

 - Zespół ds. Wykroczeń

 - Ogniwo Patrolowo - Interwencyjne

 

   2)  Wydział Ruchu Drogowego

 - Ogniwo Kontroli Ruchu Drogowego

 

  3) Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo – Informacyjnych

 

   4.   Komórki organizacyjne w służbie wspomagającej:

   1)  Zespół Kadr i Szkolenia

   2)  Zespół Prezydialny 

   3)  Zespół Ochrony Informacji Niejawnych

   4)  Zespół Informatyki

   5)  Zespół Ewidencji, Rozliczeń i Zaopatrzenia

   6) Jednoosobowe Stanowisko ds. Skarg i Wniosków
 

   5.   Posterunek Policji w Andrespolu:

   1)  Jednoosobowe Stanowisko ds. Kryminalnych

   2)  Zespół ds. Prewencji

  

   6.   Jednostką organizacyjną Policji podległą Komendzie Powiatowej Policji jest Komisariat Policji w Tuszynie

  1. Komendant Komisariatu Policji
  2. Ogniwo ds. Kryminalnych
  3. Ogniwo ds. Prewencji
  4. Zespół ds.Wykroczeń
  5. Zespół Administracyjno-Gospodarczy

 

   7. Jednostką organizacyjną Policji podległą Komendzie Powiatowej Policji jest Komisariat Policji w Rzgowie

 

    1) Komendant Komisatiatu Policji

    2) Odniwo ds. Kryminalnych

    3) Zespół ds. Wykroczeń

    4) Rewir Dzielnicowych

     5)  Zespół Patrolowo - Interwencyjny

     6) Zespół Administracyjno - Gospodarczy

 

 -   Obsługa prawna Komendy Powiatowej Policji powiatu łódzkiego wschodniego świadczona jest przez radcę prawnego.

Metryczka

Data wytworzenia : 27.01.2017
Data publikacji : 28.10.2016
Data modyfikacji : 27.01.2017
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji powiatu łódzkiego wschodniego
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Grzegorz Stasiak
Osoba udostępniająca informację:
Grzegorz Stasiak Jednoososbowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych
Osoba modyfikująca informację:
Grzegorz Stasiak
do góry